Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia księgowego

Polisa OC dla księgowej, która nie prowadzi działalności gospodarczej Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC dla księgowych dedykowane jest osobom fizycznym (zatrudnionym na etacie umowie zleceniu lub kontrakcie), które wykonują Czynności Księgowe oraz zajmują się Obsługą Płac. Chroni ono przed skutkami ewentualnych błędów czy  uchybień  popełnionych w  związku  z  wykonywaniem wyżej wymienionych czynności. Ubezpieczenie posiada również rozszerzenie… Czytaj dalej »

Kto płaci za ubezpieczenie OC księgowego?

Za „OC księgowej” może zapłacić pracodawca Dobrowolne ubezpieczenie OC księgowego to rozwiązanie, po które coraz częściej sięgają osoby wykonujące czynności księgowe i kadrowo-płacowe. Znane motto: „błędów nie popełnia ten, kto nic nie robi” jest nadal cały czas aktualne. Zwłaszcza wobec nieustannych zmian, z którymi mamy do czynienia każdego dnia. Gwarancję bezpieczeństwa oraz spokoju na wypadek… Czytaj dalej »

Czysta Szkoda Majątkowa

Ubezpieczenie oc księgowego chroni ubezpieczonego (czyli osobę, która zawarła umowę ubezpieczenia) w zakresie jego odpowiedzialności cywilnej za czyste szkody majątkowe wyrządzone osobom trzecim. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje jednak wyłącznie te szkody, które powstały na skutek uchybienia popełnionego podczas wykonywania czynności księgowych lub czynności związanych z obsługą płac. Zakład ubezpieczeń wypłaci zatem odszkodowanie, jeśli nastąpi czysta szkoda… Czytaj dalej »

Jakie koszty pokrywa ubezpieczenie OC księgowego?

Jeżeli jesteś zatrudniony na umowę o pracę, zlecenie lub na kontrakcie i wykonujesz czynności księgowe lub obsługę płac nie masz obowiązku zawarcia ubezpieczenia. Ryzyko pomyłki w zawodzie księgowego jest jednak realnie wysokie. Dlatego możesz, jako osoba fizyczna zawrzeć dobrowolne ubezpieczenie OC księgowego. Aby rzetelnie wykonywać obowiązki księgowe, konieczna jest stała aktualizacja wiedzy, podnoszenie kwalifikacje zawodowych.… Czytaj dalej »

Sankcje dla księgowych

Nowe przepisy, nowe sankcje Nowe przepisy podatkowe obowiązujące podatników od 2019 roku oznaczają dla księgowych konieczność zapoznania się nie tylko ze zmianami prawa, ale również z systemem nowych sankcji pieniężnych. Urzędnicy nałożą bowiem kary pieniężne na podatników za dane błędne lub niezgodne ze stanem faktycznym w prowadzonych księgach czy składanych deklaracjach. Jeśli błąd w deklaracji… Czytaj dalej »

Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT to nowe uregulowanie prawne, obowiązujące od września 2019 roku. Obok innych zmian przepisów, jakie Ustawodawca przewidział na lata 2019/ 2020 biała lista jest dla księgowych szczególnie istotna. Błąd w weryfikacji rachunków może oznaczać dla księgowego poważne konsekwencje. Biała lista podatników VAT To prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykaz zawierający najistotniejsze… Czytaj dalej »

Ryzyko w zawodzie księgowego

Zawód księgowego zawsze obarczony był dużą dozą ryzyka. W realiach księgowości nawet drobne przeoczenia mogą bowiem prowadzić do poważnych konsekwencji i roszczeń ze strony klienta. Obecnie jednak ryzyko księgowe wzrasta szczególnie. Do tego stanu rzeczy przyczynia się dynamicznie rozwijająca się gospodarka i technologia oraz próbujące nadążyć za nowymi rozwiązaniami uregulowania prawne. Częste zmiany przepisów odzwierciedlają… Czytaj dalej »

Jak działa trigger w ubezpieczeniu dla księgowych?

Trigger w ubezpieczeniu dla księgowych Trigger jest istotnym elementem ubezpieczenia OC księgowego, wpływa bowiem na zakres ochrony ubezpieczeniowej. To od rodzaju triggera zależy, czy finansową odpowiedzialność za szkodę poniesie ubezpieczony księgowy, czy zakład ubezpieczeń. Stąd tak ważne jest, aby zawierając umowę ubezpieczenia oc księgowego, zapoznać się z jej ogólnymi warunkami (tzw. OWU). Ponieważ rynek ubezpieczeń… Czytaj dalej »

Skutki błędu księgowego

Częste błędy księgowe Wśród najczęściej popełnianych błędów księgowi zazwyczaj wskazują nieprawidłowości będące efektem niestaranności, przeoczeń, pośpiechu, braku doświadczenia czy aktualnej wiedzy. Konsekwencją pomyłek są zatem niepoprawne merytorycznie, rachunkowo lub niezachowane, mimo obowiązującego prawnie terminu ich przechowywania, dokumenty księgowe. Innym równie powszechnym błędem jest niedotrzymywanie terminów czy nieprawidłowości kadrowe. Abstrahując od typowej nierzetelności w zawodzie, pomyłki… Czytaj dalej »