Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT to nowe uregulowanie prawne, obowiązujące od września 2019 roku. Obok innych zmian przepisów, jakie Ustawodawca przewidział na lata 2019/ 2020 biała lista jest dla księgowych szczególnie istotna. Błąd w weryfikacji rachunków może oznaczać dla księgowego poważne konsekwencje. Biała lista podatników VAT To prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykaz zawierający najistotniejsze… Czytaj dalej »

Ryzyko w zawodzie księgowego

Zawód księgowego zawsze obarczony był dużą dozą ryzyka. W realiach księgowości nawet drobne przeoczenia mogą bowiem prowadzić do poważnych konsekwencji i roszczeń ze strony klienta. Obecnie jednak ryzyko księgowe wzrasta szczególnie. Do tego stanu rzeczy przyczynia się dynamicznie rozwijająca się gospodarka i technologia oraz próbujące nadążyć za nowymi rozwiązaniami uregulowania prawne. Częste zmiany przepisów odzwierciedlają… Czytaj dalej »