Ryzyko w zawodzie księgowego

Zawód księgowego zawsze obarczony był dużą dozą ryzyka. W realiach księgowości nawet drobne przeoczenia mogą bowiem prowadzić do poważnych konsekwencji i roszczeń ze strony klienta. Obecnie jednak ryzyko księgowe wzrasta szczególnie. Do tego stanu rzeczy przyczynia się dynamicznie rozwijająca się gospodarka i technologia oraz próbujące nadążyć za nowymi rozwiązaniami uregulowania prawne. Częste zmiany przepisów odzwierciedlają nie tylko dominującą we współczesnej gospodarce innowacyjność  ale także niepewną rzeczywistość polityczną. Aby podejmować słuszne decyzje, księgowy powinien właściwie odnaleźć się w takich dynamicznych realiach.

Ryzyko intelektualne

Współczesny księgowy musi dysponować nie tylko odpowiednim poziomem wiedzy z zakresu prawa spółek, prawa podatkowego, administracyjnego czy cywilnego. Musi również znać się dobrze na obsłudze programów i systemów komputerowych. Ponadto powinien tę wiedzę nieustannie weryfikować i dostosowywać do zmieniających się realiów. Współczesny księgowy powinien wiedzieć, jak ustosunkować się wobec nowych zjawisk, z którymi gospodarka dopiero się oswaja. Mam tu na myśli nowe instrumenty finansowe, nowe rodzaje przedsiębiorstw czy nowe rodzaje cyber przestępczości. Odnalezienie się w tak dynamicznej rzeczywistości wymaga zatem od księgowego nieustannego doszkalania się na wielu płaszczyznach i bycia zawsze na bieżąco.

Zmiany i nowości

Pojawiające się w gospodarce nowe rozwiązania finansowe i organizacyjne powodują, że z pewnymi faktami współczesny księgowy ma do czynienia po raz pierwszy. Nie istnieje również wypracowana praktyka, do której mógłby się odwołać. Ilość zmian prawnych oraz konieczność obsługi nowych rozwiązań informatycznych obciążają zatem księgowego dodatkowym ryzykiem popełnienia błędu. Zwłaszcza, że nawet drobne pomyłki techniczne mogą skutkować mandatami dla obsługiwanych przedsiębiorstw. Klienci natomiast mogą rościć w stosunku do księgowego odszkodowania za karę finansową.

Odpowiedzialność cywilna księgowego

Za błędy, jakie popełni księgowy ponosi wyłączną odpowiedzialność. Jeśli przedsiębiorstwo, obsługiwane przez księgowego poniesie szkodę w wyniku jego pomyłki czy przeoczenia, ma prawo zwrócić się do księgowego o rekompensatę poniesionego wydatku. Istnieje jednak narzędzie zabezpieczające księgowego na takie okoliczności. Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Dobrze skonstruowane ubezpieczenie OC księgowego pozwala na pokrycie ewentualnych roszczeń kierowanych ze strony klientów.  

Jedna myśl na temat “Ryzyko w zawodzie księgowego

Możliwość komentowania jest wyłączona.