Kto płaci za ubezpieczenie OC księgowego?

Za „OC księgowej” może zapłacić pracodawca

Dobrowolne ubezpieczenie OC księgowego to rozwiązanie, po które coraz częściej sięgają osoby wykonujące czynności księgowe i kadrowo-płacowe.

Znane motto: „błędów nie popełnia ten, kto nic nie robi” jest nadal cały czas aktualne. Zwłaszcza wobec nieustannych zmian, z którymi mamy do czynienia każdego dnia. Gwarancję bezpieczeństwa oraz spokoju na wypadek popełniania błędu księgowego daje nam polisa ubezpieczeniowa.

Kto może zawrzeć ubezpieczenie OC księgowego?

Ubezpieczenie OC księgowego oraz osób wykonujących obsługę płac (kadrowych) może wykupić dla siebie zarówno sam pracownik, jak i pracodawca czy zleceniodawca. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wówczas pracownika (Ubezpieczony) czyli osobę fizyczną, wskazaną na polisie, wykonującą czynności księgowe lub kadrowe w ramach zatrudnienia na umowę o pracę lub np. zlecenie.

Kto zapłaci za ubezpieczenie?

Płatnikiem składki może być pracownik lub pracodawca.

W przypadku kiedy ubezpieczenie sfinansuje pracodawca, będzie on widniał na polisie jako Ubezpieczający. Ubezpieczający to podmiot odpowiedzialny za uregulowanie składki w pełnej jej wysokości.

Pracodawca, który postanowi sfinansować dobrowolne ubezpieczenia dla swojego pracownika może uwzględnić poniesioną składkę za ubezpieczenie w kosztach prowadzenia działalności. Pracodawca przed zawarciem polisy dla swojego pracownika ma obowiązek poinformowania go o fakcie zawarcia ubezpieczenia.

Ubezpieczenie online w 3 minuty

Zakup ubezpieczenia jest dzisiaj możliwy bez wychodzenia z domu. Wystarczy wybrać odpowiedni zakres ubezpieczenia, uzupełnić dane do umowy i gotowe. Polisę w wersji PDF otrzymasz na e-mail.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy zawarciu polisy online – skontaktuj się z nami.