Dobre Ubezpieczenie dla Księgowych

czyli jak się ubezpieczyć, aby spać spokojnie?

polisa dla księgowego

Potrzeba

Racjonalne zarządzanie ryzykiem w życiu zawodowym, wymaga właściwego zdefiniowania potrzeb w zakresie odpowiedzialności.

ubezpieczenie oc dla księgowego

Ubezpieczenie

Zgodne z potrzebami a więc odpowiednio dopasowane ubezpieczenie minimalizuje konsekwencje błędnych decyzji.

ubezpieczenie oc księgowego

Wsparcie

Dostęp do aktualnych informacji oraz specjalistyczne konsultacje pozwalają na bardziej świadomy i opłacalny wybór konkretnych rozwiązań.

Poradnik ubezpieczenie dla księgowych
Samodzielne prowadzenie księgowości w jednoosobowej działalności Prowadzenie własnej działalności gospodarczej mimo wielu zalet, często staje się również dla właściciela pracą na wielu etatach. Przedsiębiorca staje się jednocześnie menadżerem, zaopatrzeniowcem, kadrowym a często także księgowym. Konsekwencje Jeśli zdecydujemy się na samodzielne prowadzenie księgowości w swojej firmie, zastanówmy się dobrze nad konsekwencjami takiej decyzji. W wielu przypadkach wybór samodzielnej księgowości będzie oznaczał ograniczenie kosztów. Jest to zdecydowany pozytyw naszej decyzji. Jednak samodzielne prowadzenie księgowości wymaga od nas odpowiedniego wykształcenia, czy choćby ...Czytaj dalej!
Nowe przepisy, nowe sankcje Nowe przepisy podatkowe obowiązujące podatników od 2019 roku oznaczają dla księgowych konieczność zapoznania się nie tylko ze zmianami prawa, ale również z systemem nowych sankcji pieniężnych. Urzędnicy nałożą bowiem kary pieniężne na podatników za dane błędne lub niezgodne ze stanem faktycznym w prowadzonych księgach czy składanych deklaracjach. Jeśli błąd w deklaracji będzie konsekwencją przeoczenia czy pomyłki księgowego, ukarany przedsiębiorca będzie mógł rościć od niego na drodze cywilnej odszkodowanie. Prawo obliguje bowiem do rekompensaty ...Czytaj dalej!
Biała lista podatników VAT to nowe uregulowanie prawne, obowiązujące od września 2019 roku. Obok innych zmian przepisów, jakie Ustawodawca przewidział na lata 2019/ 2020 biała lista jest dla księgowych szczególnie istotna. Błąd w weryfikacji rachunków może oznaczać dla księgowego poważne konsekwencje. Biała lista podatników VAT To prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykaz zawierający najistotniejsze dane dotyczące przedsiębiorców do daty przedawnienia zobowiązania podatkowego. Co istotne, biała lista obejmuje zestawienie firmowych rachunków bankowych lub rachunków SKOK, które przedsiębiorcy ...Czytaj dalej!