Dobre Ubezpieczenie dla Księgowych

czyli jak się ubezpieczyć, aby spać spokojnie?

polisa dla księgowego

Potrzeba

Racjonalne zarządzanie ryzykiem w życiu zawodowym, wymaga właściwego zdefiniowania potrzeb w zakresie odpowiedzialności.

ubezpieczenie oc dla księgowego

Ubezpieczenie

Zgodne z potrzebami a więc odpowiednio dopasowane ubezpieczenie minimalizuje konsekwencje błędnych decyzji.

ubezpieczenie oc księgowego

Wsparcie

Dostęp do aktualnych informacji oraz specjalistyczne konsultacje pozwalają na bardziej świadomy i opłacalny wybór konkretnych rozwiązań.

Poradnik ubezpieczenie dla księgowych

Polisa OC dla księgowej, która nie prowadzi działalności gospodarczej Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC dla księgowych dedykowane jest osobom fizycznym (zatrudnionym na etacie umowie zleceniu lub kontrakcie), które wykonują Czynności Księgowe oraz zajmują się Obsługą Płac. Chroni ono przed skutkami ewentualnych błędów czy  uchybień  popełnionych w  związku  z  wykonywaniem wyżej wymienionych czynności. Ubezpieczenie posiada również rozszerzenie […]

Za „OC księgowej” może zapłacić pracodawca Dobrowolne ubezpieczenie OC księgowego to rozwiązanie, po które coraz częściej sięgają osoby wykonujące czynności księgowe i kadrowo-płacowe. Znane motto: „błędów nie popełnia ten, kto nic nie robi” jest nadal cały czas aktualne. Zwłaszcza wobec nieustannych zmian, z którymi mamy do czynienia każdego dnia. Gwarancję bezpieczeństwa oraz spokoju na wypadek […]

Ubezpieczenie oc księgowego chroni ubezpieczonego (czyli osobę, która zawarła umowę ubezpieczenia) w zakresie jego odpowiedzialności cywilnej za czyste szkody majątkowe wyrządzone osobom trzecim. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje jednak wyłącznie te szkody, które powstały na skutek uchybienia popełnionego podczas wykonywania czynności księgowych lub czynności związanych z obsługą płac. Zakład ubezpieczeń wypłaci zatem odszkodowanie, jeśli nastąpi czysta szkoda […]

Jeżeli jesteś zatrudniony na umowę o pracę, zlecenie lub na kontrakcie i wykonujesz czynności księgowe lub obsługę płac nie masz obowiązku zawarcia ubezpieczenia. Ryzyko pomyłki w zawodzie księgowego jest jednak realnie wysokie. Dlatego możesz, jako osoba fizyczna zawrzeć dobrowolne ubezpieczenie OC księgowego. Aby rzetelnie wykonywać obowiązki księgowe, konieczna jest stała aktualizacja wiedzy, podnoszenie kwalifikacje zawodowych. […]