Jak działa trigger w ubezpieczeniu dla księgowych?

Trigger w ubezpieczeniu dla księgowych

Trigger jest istotnym elementem ubezpieczenia OC księgowego, wpływa bowiem na zakres ochrony ubezpieczeniowej. To od rodzaju triggera zależy, czy finansową odpowiedzialność za szkodę poniesie ubezpieczony księgowy, czy zakład ubezpieczeń. Stąd tak ważne jest, aby zawierając umowę ubezpieczenia oc księgowego, zapoznać się z jej ogólnymi warunkami (tzw. OWU). Ponieważ rynek ubezpieczeń bazuje na różnych triggerach, towarzystwa ubezpieczeniowe mogą dowolnie stosować wybrane rozwiązania. Rzecz ma się inaczej wyłącznie w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, w których to ustawodawca narzuca stosowanie konkretnego triggera.

Czym jest trigger?

To swoisty „wyzwalacz” wskazujący na to, od jakiego momentu czy czasu zdarzenia zakład ubezpieczeń przejmuje odpowiedzialność. Istotność triggera dostrzegamy zwłaszcza wówczas, gdy skutki wyrządzonej przez księgowego szkody, ujawnione zostają nie od razu lecz po upływie dłuższego czasu. Od tego, czy szkodę ubezpieczony księgowy będzie musiał pokryć z własnej kieszeni, czy pokryje ją zakład ubezpieczeń, zależy zastosowany w umowie rodzaj triggera.

Rodzaje triggerów:

Na polskim rynku ubezpieczeń występuje kilka rodzajów triggera czyli różnych sytuacji, wyznaczających początek odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Act committed – w tym przypadku zakład ubezpieczeń ponosi najdłużej odpowiedzialność. Nie dłużej jednak niż określa to prawo cywilne (ustalone w kodeksie terminy przedawnień roszczeń). Dzieje się tak, bowiem konstrukcja triggera act committed zakłada, że ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność za skutki szkody księgowego, jeśli nastąpiła w trakcie ochrony ubezpieczeniowej.

Loss occurance – zastosowanie tego triggera w polisie OC księgowego oznacza, że zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność jedynie za szkody, które powstały w okresie ubezpieczenia. Znaczenie ma więc tutaj wyłącznie czas powstania szkody (a nie jej przyczyn).

Loss manifestation – jeśli zakład ubezpieczeń stosuje ten rodzaj triggera, oznacza to że ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody, które zostały ujawnione w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Znaczenie ma zatem tutaj czas ujawnienia szkody, a nie sama szkoda czy jej skutki.

Claims made –  w tym przypadku zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody, zgłoszone z  w okresie ubezpieczenia.

Jak ustalić, jaki trigger obowiązuje w mojej polisie OC?

Przede wszystkim zerknijmy do OWU – ogólnych warunków ubezpieczenia i odszukajmy informacje, w jaki sposób zakład ubezpieczeń definiuje pojęcia wypadku ubezpieczeniowego, roszczenia, okresu ubezpieczenia lub dodatkowego okresu zgłaszania roszczeń. Na podstawie tych informacji możemy wywnioskować, jaki rodzaj triggera stosuje ubezpieczyciel. W praktyce odczytywanie definicji zawartych w umowie ubezpieczenia oc księgowego bywa dość kłopotliwe. Umowy ubezpieczeń nie zawierają bowiem konkretnych pojęć – act committed czy claims made, dzięki którym klient mógłby jednoznacznie ustalić, z jakim triggerem ma do czynienia.  Jeśli nie mamy zatem pewności, lepiej poradźmy się ekspertów w dziedzinie.

Kontrolujmy zmiany

W sytuacji gdy księgowy kontynuuje ochronę ubezpieczeniową u innego Ubezpieczyciela, podpisuje nową umowę ubezpieczeniową, zobowiązany jest zapoznać się z jej warunkami ogólnymi. Jest to istotne, bowiem każda zmiana może nieść ze sobą zmianę stosowanego triggera. W praktyce zdarzają się sytuacje powstawania luk w ochronie ubezpieczeniowej. Może okazać się, że Ubezpieczyciel nie poniesie odpowiedzialności za szkodę. Odpowiedzialność ta będzie spoczywać na księgowym, mimo opłacanego ubezpieczenia.

Podsumowując

Dla pełnej wiedzy na temat tego, w jaki sposób księgowy posiadający ubezpieczenie OC jest chroniony, potrzebujemy informacji na temat zastosowanej konstrukcji odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.